Normativa i advertiment legal

El present avís legal té com a objectiu regular l'ús del portal web www.ieltscertify.org, propietat de l'empresa Impact Education International, S.L. (d'ara endavant “Impact”, “l'empresa” o “la companyia”) amb CIF-B01980366 i domicili social a Consell de Cent 217, 08011 Barcelona, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47468, Foli 157, Fulla B552780.

L'ús d'aquesta pàgina web es regeix per les normes aquí descrites, amb el que el seu ús implica l'acceptació de totes les condicions detallades en el present avís legal.

Copyright

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts de la pàgina web www.ieltscertify.org són propietat de la companyia.

Aquesta pàgina web conté marques comercials i marques registrades per Impact, a més de textos, dades, gràfics, dibuixos i imatges. Queda prohibida la seva utilització sense l'exprés consentiment d'Impact. També pot contenir referències a marques comercials i marques registrades de tercers, i en aquest cas, cal remarcar que l'accés a aquesta pàgina web no atribueix dret algun sobre aquestes.

De la mateixa manera, l'accés als textos, dades, gràfics, dibuixos i imatges no atribueix dret algun sobre aquests, quedant prohibida la reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, sense autorització expressa per part d'Impact.

Advertiments legals

Impact es reserva el dret a efectuar sense previ avís quantes modificacions consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, eliminar o afegir els continguts que estimi oportuns, o bé modificar la forma en què aquests es presenten.

La companyia no ofereix garanties de cap classe sobre el funcionament d'aquest lloc web ni de la informació continguda en aquest, tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin derivar-se del seu ús. Qualsevol persona física o jurídica que desitgi crear un enllaç a www.ieltscertify.org necessitarà autorització prèvia i expressa per part d'Impact.

La inclusió d'enllaços en www.ieltscertify.org, no implica que Impact mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web. L'empresa no es responsabilitza dels continguts de tercers inclosos en els enllaços als quals es fa referència en aquesta pàgina web. Tampoc es responsabilitza de cap mal o perjudici que pugui causar-se a l'usuari, derivat de l'accés a la seva pàgina web o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

Amb caràcter general les relacions entre Impact i els usuaris o clients dels seus serveis telemàtics disponibles en la pàgina web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.