Normes d'IELTS

Normes i condicions d'IELTS

Per a inscriure't a l'IELTS, hauràs d'acceptar les normes i condicions que s'indiquen a continuació. Si us plau, llegeix-les amb atenció.

Normes i condicions d'IELTS
Hauràs de:
Acreditar la teva identitat (Document Nacional d'Identitat d'un país de la UE o Passaport) en el moment de la inscripció. Tingues en compte que els permisos de conduir, els permisos de residència o altres documents d'identitat estrangers com el NIE o el TIE no són formes vàlides d'identificació.
Informar el centre de qualsevol canvi en el teu document d'identitat abans de la data de l'examen. Si no ho fas, no podràs realitzar la prova i no tindràs dret a reemborsament ni trasllat.
El dia de la prova hauràs de portar el mateix document d'identitat que el que vas usar per a inscriure't. Si no ho fas, no se't permetrà realitzar l'examen i no tindràs dret a un reemborsament ni a un trasllat de data.
Arribar al centre abans de l'hora d'inici de l'examen. Si arribes tard, no se't permetrà realitzar l'examen i no podràs optar a un reemborsament ni trasllat.
Deixar tots els teus objectes personals a la zona designada. Els únics objectes que pots entrar a la sala d'examen són el teu document d'identitat, una ampolla d'aigua transparent sense etiqueta, un llapis HB, una maquineta i una goma d'esborrar. Tots els dispositius electrònics i tots els rellotges han de deixar-se a la zona de pertinences i han d'estar apagats. En qualsevol moment durant l'examen se't podrà escanejar electrònicament per veure si portes algun dispositiu. Qualsevol candidat que incompleixi aquestes condicions no rebrà el resultat de l'examen IELTS ni podrà optar a un reemborsament ni canvi de data. Tot i que el centre prendrà totes les mesures possibles per a guardar els teus objectes personals de manera segura, no es fa responsable de cap pèrdua.
Donar consentiment per a verificar la teva identitat tant en la fase d'inscripció a l'examen com el dia de l'examen. Això pot incloure:
 • Fer-te una fotografia. Se't demanarà que et llevis momentàniament qualsevol objecte que et cobreixi la cara. Els candidats que es neguin a fer-se una fotografia no podran realitzar l'examen i no tindran dret a reemborsament. La fotografia presa pel centre apareixerà en el teu certificat (Test Report Form).
 • Proporcionar una mostra de la teva signatura.
 • Escaneig dactilar.
Sobre la taula només podràs tenir els següents objectes: document d'identitat, llapis, goma d'esborrar, i una ampolla d'aigua transparent i sense etiqueta.
Si creus que t'han donat el full de preguntes incorrecte, està incomplet o és il·legible, comunica-ho immediatament al vigilant.
Aixeca la mà si necessites preguntar alguna cosa. Tingues en compte que els candidats no poden demanar (i per tant no se'ls donarà) cap explicació relacionada amb les preguntes de l'examen.
Assistir a les quatre parts de l'examen. Si no assisteixes a totes, no rebràs el teu certificat IELTS (Test Report Form).
Informar el vigilant si creus que el teu rendiment pot veure's afectat per temes de salut, per com s'administra la prova en el centre o per qualsevol altre motiu. Si tens una queixa relacionada amb com es duu a terme l'examen, has de presentar-la en el centre d'examen abans d'abandonar el centre el mateix dia de l'examen. Les reclamacions es processaran d'acord amb la "Complaint Policy" (política de reclamacions) disponible a ielts.org
Quan abandonis la sala d'examen has de deixar damunt de la teva taula tots els papers: els quaderns de preguntes, els quaderns de Speaking, les fulles de respostes i el paper usat com a esborrany. Qualsevol candidat que intenti treure qualsevol material d'examen de la sala no rebrà els seus resultats.
No has de:
Parlar o molestar a altres candidats una vegada iniciada la prova.
Deixar qualsevol objecte ni demanar cap cosa a un altre candidat durant la prova.
Menjar o fumar a la sala d'examen.
Abandonar la sala d'examen sense el permís del vigilant.
Abandonar el teu seient fins que s'hagi recollit tot el material de l'examen i se t'hagi indicat que pots marxar.
Participar en qualsevol forma de mala pràctica que pugui danyar la integritat i seguretat de l'examen IELTS. Les males pràctiques inclouen, però no es limiten a:
 • Intentar fer trampa, incloent l'ús de qualsevol tipus d'apunt que es porti amagat.
 • Ajudar un altre candidat a fer trampa.
 • Fer-se passar per un altre candidat o que un altre candidat es faci passar per tu.
 • Copiar d'un altre candidat.
 • Complicar l'administració de la prova de qualsevol manera.
 • Reproduir qualsevol part de l'examen per qualsevol mitjà.
 • Intentar alterar les dades del Test Report Form.
Avís als candidats
Els candidats que facin males pràctiques no podran acabar l'examen i no rebran el resultat d'IELTS. També se'ls podria prohibir tornar a fer l'examen en el futur, es podrien prendre accions legals en contra seva i fins i tot ser denunciats a les autoritats reguladores de tot el món.
El resultat de l'examen IELTS
Normalment els resultats són expedits pel centre d'examen, 13 dies després de la prova (1-5 dies després de la prova, si la prova ha estat administrada per ordinador).
Només rebràs un Test Report Form. No s'emeten còpies d'aquest document en cas de pèrdua o deteriorament.
El Test Report Form s'emetrà al teu nom, tal com apareix en el document d'identitat utilitzat en la inscripció. Si detectessis que les teves dades personals són incorrectes en el Test Report Form, posa't en contacte amb nosaltres. Hauràs d'aportar la documentació necessària per a verificar les dades correctes. Si canviessis de nom després de rebre el Test Report Form, aquest no podrà modificar-se.
Si els responsables d'IELTS (the IELTS Test Partners) consideressin necessari revisar qualsevol aspecte relacionat amb el teu examen o amb l'administració d'aquest, podria ocórrer que no tinguessis els resultats en els 13 dies habituals (en paper) o 1-5 dies (en ordinador). Et podrien demanar mostres addicionals d'expressió escrita i oral per a ajudar en el procés d'investigació. En circumstàncies excepcionals se't podria demanar que repetissis una o més parts de l'examen.
Si es detectés alguna irregularitat, el resultat de l'examen podria ser anul·lat encara que ja hagi estat emès.  Se't podria demanar que tornessis a fer una o més parts de l'examen.
Es comunicarà el resultat del teu examen a aquelles organitzacions que hagis indicat en la inscripció. També a les quals hagis enviat el Test Report Form sol·licitant admissió, amb la finalitat que aquestes organitzacions puguin verificar el resultat o puguin dur a terme qualsevol investigació si tinguessin sospita de possibles males pràctiques.
Si tu o un agent intermediari lliurés un Test Report Form amb alguna dada modificada o alterada a una organització que ha de reconèixer-lo, el resultat de l'examen IELTS original podria ser anul·lat.
Els candidats no tenen accés a l'examen que han realitzat.
Declaració
 1. Reconec que l'examen IELTS és propietat conjunta del British Council, IELTS Australia Pty Ltd (ABN 84 008 664 766), que és propietat íntegrament de IDP Education Ltd ("IDP: IELTS Austràlia") i Cambridge Assessment English (part de la University of Cambridge), denominats col·lectivament com "IELTS Test Partners".
 2. Confirmo que he llegit el fullet "IELTS Information for Candidates".
 3. Confirmo que he llegit l'"IELTS Notice to Candidates" i que accepto les normes i condicions de l'examen IELTS.
 4. Entenc que poden existir normes i condicions locals que hauré de complir, i que el centre d'examen em proporcionarà detalls sobre les mateixes si ho sol·licito.
 5. Entenc que si al meu formulari d’inscripció hi falten dades, la meva sol·licitud podrà no ser processada. Entenc també que el fet d'emplenar i enviar el formulari d'inscripció no em garanteix la inscripció en la data o lloc d'examen triats. Entenc que la meva inscripció serà confirmada per escrit pel centre d'examen.
 6. Certifico que la informació de la meva sol·licitud és completa, veritable i exacta.
 7. Entenc que el resultat del meu examen no pot ser utilitzat per a visats i immigració del Regne Unit (UKVI) i que no tindré dret a reemborsament si posteriorment descobreixo que el que necessitava eren els resultats de l'examen "IELTS per a UKVI".
Informació personal
Entenc que:
 1. Perquè jo pugui realitzar l'examen IELTS, perquè puguin verificar la meva identitat i per a rebre els meus resultats, és necessari recopilar i processar la meva informació personal. Aquesta informació personal es recopila i s'emmagatzema de manera segura quan m'inscric i quan faig l'examen IELTS, i és utilitzada pels IELTS Test Partners a l'efecte de l'examen IELTS.
 2. Els IELTS Test Partners podran revelar informació personal, incloent, sense cap límit, dades sobre la meva puntuació o rendiment en l'examen, tant a organitzacions on he presentat els meus resultats IELTS per a ser reconeguts, com a autoritats governamentals (incloses les autoritats que processen visats) amb la finalitat que aquestes organitzacions puguin verificar els resultats que he obtingut en l'examen.
 3. La meva informació personal podrà ser processada de manera anònima pels IELTS Test Partners amb finalitats estadístiques i d'investigació.
 4. Em faran una foto en el centre d'examen el dia de la prova. Aquesta foto apareixerà en el meu Test Report Form i es facilitarà a les organitzacions que han de reconèixer el meu IELTS o a les autoritats governamentals a les quals em presenti, perquè aquestes puguin verificar el resultat del meu examen.
 5. El dia de la prova, per a verificar la meva identitat, hauré de presentar el document d'identitat especificat pel centre d'examen. Aquest mateix dia, també se'm podrà demanar que confirmi la meva identitat mitjançant un escàner dactilar. L'escàner dactilar es pren com un Objecte Binari Gran (BLOB), i no es guardarà cap imatge de la meva empremta dactilar. Aquestes dades biomètriques es conservaran durant 60 dies després de l'examen i no es revelaran a cap entitat. Només tindran accés a ells els IELTS Test Partners.
 6. Es realitzarà un enregistrament del meu examen d'expressió oral (Speaking). En cas que no quedés registrat, hauria de tornar a fer aquesta part de l'examen. A la meva prova d'expressió oral, com a part del procés de control dels examinadors, podria haver-hi una altra persona més observant.
 7. Per seguretat i com a garantia de qualitat, és possible que hi hagi càmeres que gravin imatges en el moment de registrar-me el dia de l'examen i durant l'examen. Les imatges de vídeo es conservaran durant 60 dies després de l'examen i podran utilitzar-se amb finalitats d'auditoria o investigació.
 8. A ielts.org/privacy puc accedir a més detalls sobre com els IELTS Test Partners usen la meva informació personal (incloent el temps que es conserva en diferents circumstàncies i també com puc exercir els meus drets).
Taxes d'examen, cancel·lacions, canvis de data i reemborsaments
Entenc que:
 1. Se'm cobrarà la totalitat de l'import d'examen en el moment de la inscripció.
 2. Anul·lacions: Si cancel·les el teu examen amb 35 dies o més abans de la data d'aquest, rebràs el reemborsament de l'import de l'examen, menys una taxa administrativa del 25%. Si el cancel·les amb 34 dies o menys abans de la data d'examen, no rebràs cap devolució tret que puguis proporcionar proves adequades que recolzin la cancel·lació (certificat mèdic expedit per un facultatiu qualificat en el que s'indiqui una condició mèdica important que impedeixi assistir o fer l'examen amb normalitat el dia de l'examen; proves d'una crisis domèstica, dol per defunció, trauma o altres situacions altament difícils; proves d'una obligació legal o militar ineludible; o disturbis civils o condicions meteorològiques extremes). Per a procedir, hauràs d'emplenar i enviar un formulari de sol·licitud de reemborsament juntament amb els justificants. La sol·licitud i els justificants hauran d'arribar al centre d'examen, a tot tardar, cinc dies després de la data de l'examen. En aquests casos, s'aplica una taxa administrativa del 25%.
 3. Canvis de data: Si necessites sol·licitar un canvi de data d'examen, hauràs de fer-ho almenys 35 dies abans de l'examen. La nova data haurà d'estar disponible i dins dels tres mesos següents a la data original. Si la nova data d'examen triada no està dins d'aquests tres mesos, es tractarà el canvi com si fos una cancel·lació. Només pots canviar una reserva una vegada. Les sol·licituds de canvi de data rebudes amb 34 o menys dies d'antelació abans de l'examen es consideraran cancel·lacions.
Integritat de l'examen, seguretat i mala praxi
Entenc que:
 1. Haig d'assistir a les quatre parts que componen la prova per a poder rebre el resultat. Qualsevol excepció a aquesta norma haurà d'estar aprovada prèviament pel centre d'examen.
 2. Els IELTS Test Partners tenen la responsabilitat, davant tots els candidats i les Organitzacions que reconeixen IELTS, de garantir la màxima confiança en els resultats de l'examen IELTS. Per tant, els IELTS Test Partners podrien veure's obligats a no comunicar els resultats dels exàmens de manera temporal o permanentment, o a cancel·lar els resultats emesos, si consideressin que aquests resultats no són fiables per algun motiu.
 3. Podria donar-se el cas que no s'emetés el resultat del meu examen 13 dies (en paper) o 1-5 dies (en ordinador) després de l'examen, si algun dels IELTS Test Partners considerés necessari revisar algun tema relacionat amb el meu examen o l'administració d'aquest, incloent-hi la investigació sobre si s'ha infringit alguna norma o reglament. Existeix la possibilitat que se'm demanin mostres addicionals de la meva expressió escrita i oral amb la finalitat d'ajudar a qualsevol investigació abans o després de l'examen. En circumstàncies excepcionals se'm podria demanar que repetís una o més parts de l'examen.
 4. Si hi hagués alguna sospita de qualsevol mala pràctica per part meva, o d'haver fet alguna cosa que pogués danyar la integritat i la seguretat de IELTS, podria no rebre el resultat de l'examen, no se'm reemborsaria l'import del mateix i se'm podria prohibir realitzar l'examen IELTS en el futur. En el cas que se'm prohibís, rebria una notificació indicant la durada d'aquesta prohibició. Si encara havent-se'm prohibit, m'inscrivís per a fer l'examen, no rebria el resultat i no tindria dret a reemborsament. Si s'emetés el resultat estant subjecte a una prohibició, aquest resultat seria cancel·lat i no tindria dret a reemborsament.
 5. Es podrien proporcionar detalls sobre alguna mala praxi (demostrada o sospitada) a les organitzacions que han de reconèixer l'IELTS, incloent-hi autoritats governamentals, reguladores o responsables d'emetre visats, així com als IELTS Test Partners. En els casos en què s'hagi demostrat l'existència de males pràctiques, podria ser objecte d'un procés judicial.
 6. El treball que produeixo en l'examen IELTS queda en propietat dels IELTS Test Partners i no se'm lliurarà. En el cas que es demostrés o hi hagués sospita de mala praxi, es donaria accés a les autoritats pertinents a l'examen que vaig lliurar.
Avís legal: The International English Language Testing System (IELTS) està dissenyat per a ser un dels molts factors utilitzats per institucions acadèmiques, agències governamentals, organismes professionals i empreses per a determinar si una persona pot ser admesa com a estudiant, considerada per a una ocupació o en processos de ciutadania. L'IELTS no està dissenyat per a ser l'únic mètode que determina l'admissió o la contractació de qui s'examina. L'IELTS està disponible a tot el món per a totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, raça, nacionalitat o religió, encara que no es recomana als menors de 16 anys.

Ni el British Council, ni IDP: IELTS Australia, ni Cambridge Assessment English, ni cap altra part involucrada en la creació, producció o organització de l'IELTS es fan responsables de danys directes, relacionats, conseqüència de, indirectes, especials, punitius o similars, derivats de l'accés, ús, acceptació o interpretació dels resultats, per part de qualsevol tercer, o de qualsevol error o omissió en el seu contingut.
Contacte

Per a cancel·lar una inscripció a l'examen, canviar la data de l'examen o sol·licitar un reemborsament, hauràs de posar-te en contacte amb Certify Education & Assessment escrivint un correu electrònic a ielts@certifyeducation.org. Recomanem guardar una còpia de la notificació de cancel·lació.
En reservar un examen IELTS, acceptes el Reglament de l'examen IELTS i totes les Normes i Condicions esmentats a dalt.